Denervering

Pasienter med bekreftet fasettleddssmerte ut fra 2 positive fasettleddsblokader fyller kriteriene for behandling av fasettleddsnerver med radiofrekvens denervering (RF). Fasettleddssmerte utgjør 15-40% av alle pasienter med korsryggsmerte. 

Denervering C3 nakke. RF nål er plassert langs fasettleddsnerven med pasienten i sideleie.

RF denervering av fasettledd er den eneste tilgjengelige og internasjonalt aksepterte behandling av fasettleddssmerte. Metoden har høy vitenskapelig rating tilsvarende:  1B+ Recommended. Denne er satt ut fra kriteriene i: Guyatt et al., «Grading strength of recommendations and quality of evidence in clinical guidelines.» 

RF denervering er en symptomatisk behandling. Det vil si at man reduserer smerten uten å fjerne årsaken. Behandlingen baserer seg på at fasettleddene har sin egen nerveforsyning som kuttes ved å varme opp nervevevet og koagulere det (termoablasjon) ved hjelp av spesielle RF-nåler. Det anatomiske forløpet av nervene er veldig likt fra person til person. Ved hjelp av røntgen gjennomlysning plasseres nålene eksakt langs nervens forløp. Nålene er tilkoblet et elektrisk apparat (RF generator) som gir høyfrekvent strøm som varmer enden på nålen til 80 ºC. Det gis 4 termolesjoner av 70 sekunders varighet på hvert nivå. Vanligvis behandles 3 – 6 nivåer. Prosedyren utføres kun med lokalbedøvelse og pasienten er våken under inngrepet Behandlingstid 1 – 1,5 timer. En denervering kan gi noe økte smerter et par uker før man får en gradvis bedring. Full effekt av prosedyren kan ikke påregnes før etter 6 uker. Pasienten sykemeldes rutinemessig i 2 uker. Du kan ikke kjøre bil operasjonsdagen.

Varigheten av behandlingen er begrenset og nervefunksjonen tar seg opp igjen etter en viss tid. Det kan være behov for å gjenta prosedyren etter et år, men vi har også pasienter som har vært smertelindret i flere år. 

 

Klinikken følger retningslinjene fra den amerikanske organisasjonen SIS (Spine Intervention Society).

I Storbritannia er RF denervering ved fasettleddssmerte anbefalt behandling gjennom nasjonale retningslinjer utgitt av NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Pkt 1.3 side 9 og 10. Siste reviderte guidelines for «Low back pain» i UK er utgitt 30. november 2016.
I Nederland er RF denervering anbefalt behandling i nasjonale retningslinjer fra 2016 etter en omfattende multidisiplinær gjennomgang av metoden som samlet alle relevante sykehus-spesialiteter til nasjonal konsensus. 
I Norge har metoden i alle år, mot bedre vitende, blitt oversett av sykehusene. I stedet er pasientene blitt satt på tunge morfinpreparater av helsevesenet og påført avhengighetsproblematikk og uføretrygd. Det finnes omfattende litteratur på området og evidensen er meget god. Etter vår mening gis det ingen medisinsk behandling i Norge uansett fagfelt, som har bedre vitenskapelig forankring. Metoden er etterhvert tatt opp i noen grad ved enkelte sykehus. Smerteterapeuten er imidlertid størst i Norge både i forhold til omfang, kompetanse og erfaring. 
Oversender et utvalg av artikler og studier på RF behandling. Det finnes omfattende litteratur på området og vi har plukket ut noen av de mest sentrale publikasjonene. Hver artikkel oppgir videre en rekke kompletterende litteraturreferanser dersom det skulle være av interesse. Etter vår mening gis det ingen medisinsk behandling i Norge uansett fagfelt, som har bedre vitenskapelig evidens. Dere får se på dette og gjøre opp deres egen oppfatning. Vi har forståelse for at dere vil stå fritt i valg av tilbydere og respekterer det. Men vi kan dessverre ikke gå på akkord med vår faglige integritet. 

 

Har du spørsmål?
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×