Lumbar hands-on LAB

For første gang kommer den amerikanske smerteorganisasjonen Spine Intervention Society (SIS) til Norden. Det er et stort privilegium å få være vertskap for et kurs i intervensjonsbehandling av korsryggsmerte. Dette arrangeres i Smerteterapeutens lokaler i Sandvika 18. og 19. mai 2019. Målgruppen er leger med interesse for prosedyrerelatert smertebehandling. Kurset er åpent for internasjonal deltakelse. Nordiske leger er spesielt velkomne. Det blir foredrag med gjennomgang av indikasjoner, prosedyrer og litteratur. I tillegg praktisk opplæring på tekniske prosedyrer som utføres på anatomiske modeller i rtg gjennomlysning. Kurset organiseres og markedsføres fra USA. Instruktørene er de fremste i verden innen dette fagfeltet.

Screenshot 2019-02-14 at 15.46.29.png

 
Spine Intervention Society er den ledende organisasjonen i verden innen intervensjonsbehandling av smerte. Dette er prosedyrerelatert smertebehandling. De organiserer 3000 smertespesialister i 43 land. Hovedsaklig i USA. Dette er den vitenskapelig tunge organisasjonen som i over 25 år har drevet utdanning av leger og kvalitetssikring av evidens og faglig nivå innen fagområdet. SIS jobber kontinuerlig og målrettet opp mot helsepolitiske myndigheter i USA og Europa. Prosedyrene er godkjent og allment akseptert over hele verden. De har utviklet retningslinjer (SIS Guidelines) basert på vitenskapelig evidens og god klinisk praksis. Organisasjonen kjører et omfattende kursprogram med opplæring av leger i korrekt diagnostikk og teknisk utførelse av prosedyrer. De er engasjert i forskning, undervisning og politisk arbeid og følger med på alt som foregår innen fagfeltet. Litteraturen evalueres kontinuerlig i tillegg til publikasjoner av egne studier. Organisasjonen er meget høyt respektert.
Skandinavia har tradisjonelt ligget langt etter på intervensjonsterapi. Behandlingformen har fått ny aktualitet etter at man har sett hvilken global katastrofe som har utviklet seg i kjølvannet av legers ukritiske forskrivning av opiater til kroniske smertepasienter. Prosedyrerelatert smertebehandling er et alternativ til piller. Dette er den  moderne form for smertebehandling. 
SIS ønsker å bringe intervensjonsbehandling til Skandinavia og tilbyr sin brede erfaring og høye kompetanse for å bygge opp en seriøs virksomhet forankret i kunnskapsbasert medisin og god klinisk praksis. Kurset er forbeholdt medlemmer av SIS. Deltakelse forutsetter at man tegner medlemsskap dersom man ikke er medlem fra før. 

 

Get all the details by reading our brochure

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×