Du er her:   > Priser > Priser

Priser

Klinikken drives helt privat uten noen avtaler med offentlig helsevesen. Behandlingen betales av pasienten selv.

Enkel konsultasjon: 1400,-
Konsultasjon uten prosedyre: 1950,-
Konsultasjon 1. gang m/mer: 3800,-
Etterkontroll: 950,-
Diagnsotisk fastettleddsblokade 2300,-
Denervering 1-3 nivåer 11 000,-
Denervering 4-6 nivåer 15 000,-
Denervering av IS-ledd 11 000,-
Leddinjeksjon kortison 2700,-
Leddinjeksjon hyaluronsyre 3900,-
injeksjon i atlanto-aksial ledd 3500,-
RF av ramus communicans 7500,-
Pulset RF DRG 1nivå 4700,-
Pulset RF DRG 2 nivåer 7500,-
Pulset RF fasettledd 9500,-
Pulset RF sacral 7500,-
Pulset RF perifer nerve/triggerpkt: 3900,-
Pulset RF disk: 11 000,-
Diskografi 7500,-
Triggerpunkts injeksjon: 2300,-
Cervikal epidural: 4700,-
Lumbal epidural: 3900,-
Sacral : 4700,-
Sympatikus bloakde
(Inkludert ramus communicans, ganglion Impar og stellatum blokade)
Spheno palatinium blokade 4700,-
Lumbal sympaticus blokade 4700,-

©2015 - SMERTETERAPEUTEN - Tel: 90 79 18 08 - E-post: post@smerteterapeuten.no
All rights reserved

Powered by Mosoft : Web