Du er her:   > Hjem > Tema > Nerverotsblokader

Nerverotsblokader

Skiveutglidninger i ryggen (prolaps) kan gi sterke smerter. Noen må opereres raskt, men ofte kan situasjonen ses an da prolapser kan skrumpe av seg selv i løpet av noen måneder.

Pasienter som har små skiveutglidninger i ryggen som ikke er aktuelle for kirurgisk behandling kan ha effekt av en nerverotsblokade. En slik injeksjon kan påskynde skrumpingen av prolapset.

Diagnosen stilles ut fra pasientens smertemønster og MR bilder. Smerten brer seg belteformet ut i benet etter et bestemt mønster (dermatom) avhengig av hvilken skive som klemmer på nerveroten. Ut fra dette velger man det aktuelle nivå hvor blokaden skal settes. I røntgen gjennomlysning og med kontrastmiddel plasseres en nål inn mot nerveroten. Det sprøytes inn lokalbedøvelse og kortison rundt denne. Kortisonet kan få prolapset til å skrumpe og fjerne trykket mot nerven som igjen gir smertelindring. I beste fall kan man unngå en operasjon etter en vellykket nerverotsblokade.

Lokalbedøvelsen kan gi en umiddelbar, men forbigående smertelindring noen timer. Den mer permanente effekten fra kortisonet kommer etter noen dager.

Du skal ikke kjøre bil hjem etter prosedyren da lokalbedøvelsen kan gi lett kraftsvikt i benet noen timer.

 

 

Nålen føres kontrollert inn med pasienten i mageleie og i røntgen gjennomlysning. Lokalbedøvelse i hud før innstikk.

 

 

Røntgen kontrastmiddel brer seg langs nerveroten som bekreftelse på korrekt posisjon av nålen.
 

©2015 - SMERTETERAPEUTEN - Tel: 90 79 18 08 - E-post: post@smerteterapeuten.no
All rights reserved

Powered by Mosoft : Web