Du er her:   > Hjem > Tema > Nakke og ryggsmerter

Nakke og ryggsmerter

Nakke og ryggsmerter
En stor del av befolkningen (70%) opplever smertetilstander i nakke og rygg i løpet av livet. De fleste blir bra av seg selv enten spontant eller ved hjelp av fysikalske behandlingsmetoder / trening / kiropraktikk. For noen vedvarer imidlertid smerten og blir en invalidiserende tilstand med betydelig reduksjon i livskvalitet som i verste fall fører til uførhet. Dersom smerten vedvarer over 3 måneder regnes den som kronisk.

Det kan være mange grunner til kronisk smerte i nakke og rygg og for de fleste er årsaken sammensatt. Smerten kan komme fra bindevev, muskulatur, mellomvirvelskiver eller leddstrukturer i virvelsøylen. Plagene kan oppstå etter et traume slik som ved nakkeslengskader (whip-lash) eller annen type overbelastning. For andre utvikler det seg mer snikende uten noe klart utløsende traume.

Ved vår klinikk selekterer vi ut pasienter hvor smertene skriver seg fra de såkalte sideleddene eller fasettleddene i virvelsøylen. Fasettleddene er kontaktpunktene hvor hver virvel har en leddet forbindelse med nabovirvelen på over og undersiden. Dette er svært mobile ledd og gjør at ryggsøylen kan bevege seg i alle retninger. Med årene kan man få forkalkninger, slitasje og degenerative forandringer i disse leddene som kan gi opphav til smerte. Denne oppleves som en intens, dyp verkende smerte, ofte døgnkontinuerlig og med forverring ved belastning. Tallene i litteraturen varierer mellom 15% og 40 % hvor fasettleddene regnes som årsak til kroniske smerter i nakke og rygg. 


Her er en nyttig informasjonsside om nakke og ryggsmerter.

©2015 - SMERTETERAPEUTEN - Tel: 90 79 18 08 - E-post: post@smerteterapeuten.no
All rights reserved

Powered by Mosoft : Web